Još jedna uspješna prijava

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sredinom lipnja 2023. godine objavio je Javni poziv za neposredno su/financiranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš /tzv. „divlja odlagališta“) čiji predmet je potpora mjeri sanacije lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš.

Grad Mursko Središće na navedeni Javni poziv prijavio je lokacije na kojima se neodgovorno odlaže otpad te je danas pristigla Odluka o odabiru korisnika i dodjeli sredstava kojom se Gradu Mursko Središće odobravaju sredstva najviše u iznosu do 200.000,00 eura s PDV-om, što čini 100% procijenjenih i Fondu opravdanih troškova projekta.

U gradu Mursko Središće su osigurani svi preduvjeti za pravilno zbrinjavanje otpada  te ih samo treba primjenjivati od strane svakog pojedinca, a uspješnom prijavom spomenutog projekta očistit će se lokacije na kojima neodgovorni pojedinci odbacuju svoj i tuđi otpad unatoč tome što za to nema nikakve potrebe.

(GMS)