Jednokratne novčane potpore Međimurske županije za građane koji su ostali bez posla

Paket mjera za građane predstavila je pročelnica Upravnog odjela za civilno, društvo ljudska prava i sport Maja Odrčić Mikulić. S obzirom na izvanredne okolnosti vezane uz epidemiju virusa COVID -19 koje su dovele do otpuštanja radnika, Međimurska županija, osim poduzetnicima, obrtnicima i poljoprivrednicima, pomaže i građanima koji su uslijed epidemije ostali bez posla. Cilj ove mjere je pružiti potporu egzistencijalno ugroženim građanima koji su od 19. ožujka 2020. godine ostali bez radnih mjesta uslijed čega su im umanjeni prihodi. Prema podacima HZZ-a, u evidenciji nezaposlenih prijavljeno je oko 300 građana koji su dobili poslovno uvjetovan otkaz zbog epidemije.

U tu će svrhu Međimurska županija raspisati Javni poziv, dok će građani zahtjeve podnositi na propisanim obrascima, s dokumentacijom kojom se dokazuju uvjeti za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu potporu, dok će se u Proračunu Međimurske županije osigurati iznos od 400.000,00 kn. Javni poziv bit će objavljen na mrežnim stranicama Međimurske županije 1. lipnja 2020. godine i bit će otvoren do 15. lipnja 2020. godine.

Pravo na jednokratnu potporu mogu ostvariti građani koji ispunjavaju sljedeće uvjete: imaju državljanstvo Republike Hrvatske, imaju prebivalište na području Međimurske županije, nezaposleni su od 19. ožujka 2020. godine za što je potreban dokaz o poslovno uvjetovanom otkazu uslijed epidemije virusa i koji su prijavljeni u evidenciji nezaposlenih osoba pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

UO za poslove župana

Morana Kiš