„Jednake mogućnosti“ i „Kulturni spektar“ – dva projekta Udruge slijepih Međimurske županije

Ove godine Udruga slijepih Međimurske županije provodi dva projekta koje financira Grad Čakovec.

Projekt „Jednake mogućnosti“ financiran je iznosom od 15.000,00 kuna, a na njemu se pružaju usluge te organiziraju aktivnosti za petero slijepe djece kako bi im povećala kvaliteta života.

 Projekt obuhvaća sljedeće aktivnosti:

– edukativne aktivnosti (učenje stranog jezika, glazbena škola te poduke iz matematike),

– pružanje rehabilitacijskih usluga (fizioterapija).

 Cilj projekta je potaknuti slijepu djecu na uključivanje u aktivnosti u zajednici i korištenje usluga koje doprinose povećanju njihove socijalne uključenosti i kvaliteti života.

Projekt „Kulturni spektar“ financiran je iznosom od 10.000,00 kuna, a njegovom provedbom utječe se na poboljšanje kvalitete života slijepih osoba, kroz njihovo aktivno uključivanje u zajednicu i promicanje njihovih prava.

Projekt obuhvaća sljedeće aktivnosti:

– tečaj plesa,

– posjet kulturnim događajima,

– čitanje zvučnih knjiga.

Opći cilj projekta: poboljšati kvalitetu života slijepih osoba na području Međimurske županije.

Specifični ciljevi:

– organizirati i osigurati kvalitetne aktivnosti za slijepe osobe

– ispuniti slobodno vrijeme slijepim osobama

– osvještavati i senzibilizirati javnost prema slijepim osobama

Projektom je obuhvaćeno 25 slijepih osoba, članova Udruge.

VODITELJICA PROJEKATA

Ana Cecelja