Javni poziv za dodjelu jednokratne financijske potpore za učenike srednjih škola s područja Općine Vratišinec

Temeljem članka 4. Odluke o dodjeli jednokratne financijske potpore za učenike srednjih škola s područja Općine od 12. lipnja 2023. godine, načelnik Općine Vratišinec Mihael Grbavec dana 06. rujna 2023. godine raspisuje Javni poziv za dodjelu jednokratne financijske potpore za učenike srednjih škola s područja Općine Vratišinec
Jednokratna financijska potpora iznosi 40,00 EUR, a dodjeljuje se svim učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Općine Vratišinec koji su u statusu redovitog učenika upisani u školsku godinu 2023./2024. u bilo od kojih srednjih škola u Republici Hrvatskoj, a jave se na ovaj Poziv i dostave svu potrebnu dokumentaciju.
Pravo na isplatu potpore učenici srednjih škola ostvaruju prijavom na javni poziv uz dostavu sljedeće dokumentacije:
– Vlastoručno potpisanu Prijavnicu za dodjelu jednokratne financijske potpore i to od strane učenika i roditelja odnosno skrbnika
– Original uvjerenje, potvrda o upisu u školsku godinu 2023./2024. u statusu redovitog učenika
– Obostrana preslika osobne iskaznice učenika
– Obostrana preslika osobne iskaznice roditelja odnosno skrbnika
– Preslika računa učenika odnosno roditelja/skrbnika na koji će se isplatiti potpora s naznakom banke
– Privola za obradu podataka koju potpisuje roditelj odnosno skrbnik.
Zahtjevi se podnose poštom ili osobno Jedinstvenom upravnom odjelu, a mogu se podnijeti i skenirano u pdf. formatu na službenu e-mail adresu: [email protected].
Zahtjevi se podnose do 06.10.2023. godine do 15:00 sati bez obzira na način dostave na adresu: Dr. Vinka Žganca 2, Vratišinec s naznakom: „Potpora učenici srednje škole“. Zahtjevi zaprimljeni van roka neće se razmatrati.
Općina Vratišinec