JAVNI POZIV za dodjelu jednokratne financijske potpore redovnim studentima s područja Općine Vratišinec za akademsku godinu 2023./2024.

Temeljem članka 4. Odluke o dodjeli jednokratne financijske potpore redovnim studentima s područja Općine Vratišinec za akademsku godinu 2023./2024. („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 14/23) načelnik Općine Vratišinec dana 21. rujna 2023. godine raspisuje

                                                                                       JAVNI POZIV
za dodjelu jednokratne financijske potpore redovnim studentima s područja Općine Vratišinec za akademsku godinu 2023./2024.

I.

Jednokratna financijska potpora iznosi 55 EUR (414,40 kn po fiksnom tečaju konverzije 7,53450 za 1 EUR), a dodjeljuje se svim redovnim studentima s prebivalištem na području Općine Vratišinec koji su u statusu redovnog studenta akademske godine 2023./2024. upisani na bilo koju javnu visokoškolsku ustanovu u Republici Hrvatskoj, Europskoj uniji ili u inozemstvu te pod istim uvjetima i onima koji su upisani na privatne visokoškolske ustanove s pravom javnosti.

 

II.

Pravo na isplatu potpore studenti ostvaruju prijavom na javni poziv uz dostavu sljedeće dokumentacije:

  1. ispisane i vlastoručno potpisane prijave,
  2. original potvrde visokoškolske ustanove o upisu u akademsku godinu 2023./2024. u statusu redovnog studenta ili odgovarajućeg elektroničkog zapisa iz sustava e-Građani,
  3. preslika važeće osobne iskaznice,
  4. preslika važećeg žiroračuna na koji će se isplatiti potpora.

Prijavom na Javni poziv i prilaganjem traženih dokumenata Općini Vratišinec daje se privola za korištenje i obradu osobnih podataka, a u svrhu dodjele jednokratne financijske potpore.

III.

Zahtjevi se podnose poštom ili osobno Jedinstvenom upravnom odjelu, a mogu se podnijeti i skenirano u pdf. formatu na službenu e-mail adresu: [email protected].

Zahtjevi se podnose do 31.10.2023. godine do 15:00 sati bez obzira na način dostave na adresu: Dr. Vinka Žganca 2, Vratišinec s naznakom: „Jednokratna potpora- studenti“.

Zahtjevi zaprimljeni van roka neće se razmatrati.

 

IV.

Ovaj poziv s Prijavnicom i Popis studenata koji će ostvariti pravo na dodjelu jednokratne financijske potpore objavit će se na službenim web stranicama i oglasnoj ploči Općine Vratišinec.

NAČELNIK OPĆINE VRATIŠINEC

KLASA: 402-08/23-01/03

URBROJ: 2109/19-02-23-1                                                                        NAČELNIK:

Vratišinec, 21.09.2023.                                                                             Mihael Grbavec