Javni poziv – jednokratne novčane pomoći redovitim studentima s područja grada Mursko Središće

Grad Mursko Središće u svrhu dodjele jednokratne novčane pomoći prikuplja popis redovitih studenata s područja Grada Mursko Središće. Jednokratna novčana pomoć isplatit će se početkom studentske godine. Visina jednokratne novčane pomoći iznosi 500,00 kuna.

Pravo na dobivanje jednokratne novčane pomoći ostvaruju studenti:

–  koji su upisani kao redoviti studenti u akademskoj godini 2021./2022.

– imaju prebivalište na području grada Mursko Središće.

 Studenti koji ispunjavaju uvjete mogu na popisanom obrascu dostaviti prijavnicu za dodjelu jednokratne novčane pomoći do 14. listopada 2022. godine na adresu Grad Mursko Središće, Trg braće Radić 4, 40315 Mursko Središće ili e-mail: [email protected]

Uz obrazac za dodjelu jednokratne novčane pomoći studenti su dužni priložiti:

– uvjerenje o upisu u akademsku godinu 2021./2022. kao redoviti studenti,

– presliku važeće osobne iskaznice

-presliku kartice bankovnog računa 

(Grad Mursko Središće)