Javna ustanova Međimurska priroda predstavlja treće izdanje glasila Perivoj Zrinski news

Poveznica na treće izdanje glasila dostupna na službenoj internet stranici Međimurske prirode:

https://www.medjimurska-priroda.info/2021/12/trece-izdanje-glasila-perivoj-zrinski-news/

Također, u privitku donosimo PDF trećeg izdanja.

Perivoj_Zrinski_News_03

za Međimursku prirodu

Roberta Radović

e-mail: [email protected]

mob: 095 366 57 17

www.medjimurska-priroda.info