IZBJEGNUTA MOGUĆA KATASTROFA – U CENTRU GRADA PUŠTAO PLIN

U samom centru grada, odmah preko puta bivše autobusne postaje, radnici Međimurje-plina upravo su završili posao mijenjanja dotrajalih plinskih cijevi iz kojih je puštao plin. Ako znamo da je plinska mreža izgrađena 1991. godine to nas ne treba čuditi, a zbog toga postoji mogućnost sličnih pojava i u drugim dijelovima grada.

Sreća je bila u tome što se to na ovoj lokaciji odmah uočilo te se žurno prišlo saniranju. Što bi se moglo dogoditi da je to poprimilo veće razmjere i da je kojim slučajem netko bacio upaljenu cigaretu ne trebamo objašnjavati.

 

Ako primijetite ili osjetite nešto slično odmah nazovite komunalnog redara ili gradske službe.  (R. Tomanić)