IVA KOPRIVA – KAK SE JE ZOKIJOVO MIJ ILI UNI PRETVORILO V JO ILI UN

Prvo se mouram pofoliti kaj sem postola i Muralistova vanjsko-politička dopisnica pak je stoga red da nekaj napijšem o političkoj situaciji v sosednoj Hrvackoj. Tam so vam još nej formejrali Vlodo štero mourajo naprajti „uni“ jer so „mij“ opali z mosta. Tak je govoril Zaratustra Milanović pak je ve na rezervnoj varijanti „jo ili un“. Un je naravski Komadina šteri bo mo protivkandidat na SDP-ovskim izborima. Odmah priznam da meni bole paše, iak sem puca v sademdesetim lejtaj Komadina, jer so moji seksoalni apetijti nikaj nej menjši od Milanovićevih, a stalno sem rojši mejla velike. Samo nabrem koristiti kak Zoki avijone i zrakomlate kaj bi došla do svojega ljubavnika Peroja Ščegetavčeka v Zogreb. Tou ne znači kaj Pero ima velikoga, nego kaj sem jo zadovoljna i z malim.

V lejpoj paradoksalnoj napodajo mandatora Oreškovića kaj nazna govoriti hrvacki. I tou uni šteri so bili protiv „Deklaracije o hrvatskom jeziku“ i hapsili  une šteri so jo potpijsali. Kak Hrvoti ne razmijo međimorski, a Međimorci ne govorijo hrvatski, tak nejma šanse da dobijmo šteroga ministra. Pa kak bi jijm un objasnil da mij nojveć dejlamo, a imamo nojmenjše ploće, da glasamo za Posavca, a nej za Pusićko, da je Hrvacka do Mure, a nej do Drave, da smo si se kaj imamo soumi naprajli, da je Bundekov pohod nojvekši v Evropi, da je Srpok Sonji uvalio maškore, a Majek Plavima Robsona. Tou Hrvoti nebrejo razmiti pak bo Međimorje i dale somo za sebe makar nam zeli i županijo, a mij bi unda mourali proglasiti republiko.

V Središćo je velika potera za Matuzom. Posle njegovoga intervjua za Muralist, nagojajo ga sij rudorovci štere je nej nabrojio. Ako ga prijmejo jedijna šansa mu je kaj im do trij fikse i tak zvleče žijvo glovo. Srpok je snega z šetnice nej počistio, ali ga je počistio Vakula šteri očito ima nekaj protiv dece  z vrtića. Z Lendavskoga vidikovca se vijdijo samo štiri države ( Slovenija, Mađarska, Hrvatska i Austrija), a z našega šteri bode v Štrigovi bodo se vidle pet. Kak pijšejo Slovenci peta je Slovačka štera se z njihovoga ne vijdi iak so vidokovci šijrom samo dvajsti kilometri. Pa je ve nikaj nej čudno kaj dosta Slovenci hodi k našoj optičarki Valeriji jer bi i uni šteli videti bor kak i mij.

I za kraj jano upozorenje. Najte kućne porniće snimati z mobitelom. Facebook ima pristup vašoj galeriji pak vam unda čak pošle poruku i predlog kaj tou objavite kaj bi i drugi mogli videti, a se ostane v njegovoj arhivi, makar vij lubavne pothvate i zbrisali.

Vaša Iva Kopriva

seks 2