I dalje bez oboljelih od COVID 19 virusa u Međimurskoj županiji

Svi uzeti nalazi u ZZJZ Međimurske županije posljednja 24 sata su negativni. Danas je uzeto 34 uzorka, a do sada je ukupno obavljeno 2027 testiranja. U Međimurju je i dalje povoljna situacija.

Nastavno na preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Stožer civilne zaštite Međimurske županije ponovno preporučuje gradovima i općinama da odgode do daljnjega održavanje svih manifestacija na kojima se okuplja veći broj osoba i koje je nemoguće nadzirati, tj. kod kojih nije moguće provoditi nadzor u smislu kontrole provođenja svih propisanih epidemioloških mjera i evidentiranja prisutnih osoba na istima (npr. prošćenja, sajmovi, koncerti na otvorenom, zabavni parkovi i dr.).

(UO za poslove župana)