Humanitarna akcija članova UDVDR Ogranka Varaždin

Članovi Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata (UDVDR OV) održali su 3.humanitarni turnir u beli. Prikupljena sredstva  upotrebljena su za nabavu bolničkih kreveta koji su donirani gradskom društvu crvenog križa Varaždin (GDCK VARAŽDIN).Predsjednik UDVDR OV Krasnodar Kišur zahvaljuje svima koji su sudjelovali u humanitarnom projektu na kraju godine, a posebno Stjepanu Stanki na prijevozu kombi vozilom kako bi donacija bila uručena gradskom društvu crvenog križa Varaždin.

(tekst i foto: Pavo Jazvić)