Hrvatska pošta dostave Hrvatskom Crvenom križu obavlja bez naknade

Hrvatska pošta u ožujku je svoju uslugu dostave stavila na raspolaganje Hrvatskom Crvenom križu bez naknade. Kolege poštari isporučuju pakete s potrepštinama za starije i nepokretne građane.

(HP, Pavo Jazvić)