HITNA ĆE BITI SMJEŠTENA U ULICI JOSIPA ŠAJNOVIĆA – S RADOM POČINJE POČETKOM 2017.

Postignut dogovor u svezi sufinanciranja otvaranja i rada Ispostave hitne medicine u Murskom Središću.

 

U četvrtak dana 03.11.2016. godine u Uredu Grada tj. kod gradonačelnika Grada Mursko Središće održan je radni sastanak na temu otvaranja Ispostave hitne medicine u Gradu Mursko Središće, kojem su prisustvovali: gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, te načelnici općina: Franjo Makovec – Sveti Martin na Muri, Ervin Vičević – Selnica, Stanislav Rebernik – Štrigova, Zdravko Mlinarić – Vratišinec,  Anđelko Nagrajsalović – Sveti Juraj na Bregu i Stjepan Murković (zamjenik načelnika) – Podturen.

Dogovoreno je da se zajednički krene u realizaciju projekta otvaranja Ispostave hitne medicine u Gradu Mursko Središće, na predviđenoj lokaciji – Ulica Josipa Šajnovića bb, Mursko Središće, koju je odobrilo Stručno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije, s obzirom da bi navedene općine bile u potpunosti ili djelomično obuhvaćene radom Ispostave hitne medicine u Murskom Središću.

086

Početak rada ispostave najavljen je za početak 2017. godine. Investicija uređenja tj. adaptacije prostorija Ispostave hitne medicine u Murskom Središću vrijedna je 250.000,00 kn

Općine Sveti Martin na Muri, Selnica, Štrigova, Vratišinec, Podturen i Sveti Juraj na Bregu te Grad Mursko Središće u sufinanciranju potrebnih sredstava sudjelovali bi prema kriteriju broja stanovnika.

PRILOG:

– Zaključak Stručnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije

(GMS)

01