Grad Mursko Središće sufinancira pomagače za djecu s teškoćama u razvoju u vrtićima

Već je godinama jedna od osnovnih smjernica politika Grada Mursko Središće briga o najmlađima, a posebno s onima koji imaju određene poteškoće sa svojom prvom komunikacijom sa svijetom i prvim koracima. Grad Mursko Središće tako djeci na zahtjev roditelja sufinancira različite terapijske programe kod stručnih ustanova i udruga, s ciljem da početni problemi kod djece ne budu i trajni. Također, Grad Mursko Središće već sedam  godina sufinancira i pomagače u vrtićima, koji su zaduženi za rad s djecom s teškoćama u razvoju.

Gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak i predsjednica Saveza udruga za uključivanje djece rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju u odgojno obrazovni sustav Međimurske županije “Prvi korak” Petra Kovačić potpisali su Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta integracije djece s teškoćama u razvoju predškolske ustanove za 2022. godinu.

(GMS)