Grad Mursko Središće: Stroga zabrana paljenja vatre na otvorenom prostoru

Svjedoci smo jako velikih vrućina i suša. U takvim uvjetima stvaraju se savršeni uvjeti za događanje požara, zbog velike količine suhog gorivog materijala koji se nalazi u prirodi i svuda oko nas. Ionako postoji zabrana paljenja vatre na otvorenom i u normalnim okolnostima tj. normalnim vremenskim uvjetima od 03. svibnja do 04. listopada 2021. godine, a u ovim ekstremnim kao što su sada pak je iznimno važno da se ta odredba striktno poštuje. Svakodnevno slušamo na vijestima o velikim i katastrofalnim požarima diljem svijeta, a i na našoj obali, a zabilježeno ih je više i u našoj županiji.

Građane pozivam na veliki oprez i poštivanje svih mjera koje su potrebite i takvog ponašanja da bi se mogućnost neželjenih događaja svela na minimalnu mjeru. Također se nalaže Dobrovoljnim vatrogasnim društvima s područja grada na postupanje po Planu motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora za vrijeme žetvene sezone 2021. godine u Gradu Mursko Središće radi osiguravanja protupožarne zaštite te na pojačani nadzor naselja i onih površina na kojima se zbog većih količina gorivog materijala posebno može dogoditi požar. Također se nalaže komunalnom redaru pojačano vršenje kontrole te upozoravanja građana na zabranu paljenja, a one koji se ogluše potrebno je sankcionirati. Posebno pak se poziva Mjesni odbor Sitnice da u suradnji s komunalnim redarom i Policijom spriječi ili svede paljevine koje se događaju na tom području na najmanju moguću mjeru, a stanovnici ulice Sitnice da se suzdrže od takvih radnji koje najviše štete njima zbog otrovnih plinova koji se stvaraju, a u ovim ekstremnim vremenskim uvjetima s visokim temperaturama i zasigurno vrlo veliku potencijalnu ugrozu požara u naselju. Budimo oprezni i čuvajmo svoje zdravlje, živote i imovinu, a najjednostavniji i najsigurniji učinak za to je poštivanje mjera i adekvatno ponašanje.

GRADONAČELNIK:

Dražen Srpak

Na postupanje:

– DVD Mursko Središće

– DVD Peklenica

– DVD Križovec

– Komunalno redarstvo

– Mjesni odbor Sitnice