GRAD MURSKO SREDIŠĆE PRODAJE RABLJENU LADA NIVU – POGLEDAJTE NATJEČAJ

PREDMETObjava natječaja za prodaju rabljenog vozila

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

 

Temeljem članka 35. Zakona vlasništvu drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99 , 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12)  iZaključka Gradonačelnika od 17.11.2014.g. KLASA: 021-05/14-01/1313, URBROJ: 2109/11-14-01/1-1 i od 02.12.2014.g. KLASA: 021-05/14-01/1376, URBROJ: 2109/11-14-01/1-1, gradonačelnik Grada Mursko Središćraspisuje slijedeći

 

NATJEČAJ

za prodaju rabljenog vozila u vlasništvu Grada Mursko Središće


1. PREDMET PRODAJE

Marka, tip: LADANIVA C-139192

Model vozila: 1.7 I
Godinaproizvodnje: 2005.g.
Broj šasije: XTA21214051785180
Prijeđenikm / snagaKw: 94917 km / 59 Kw
Početnacijena:12.000,00 kn
Napomena:          vozilo je odjavljeno

                   u vozilo su ugrađene plinske instalacije

* Napomena: jamčevina se uplaćuje iznosu od 2.000,00 kn.

2. UVJETI I NAČIN PRODAJE
Prodaja se provodi usmenim javnim nadmetanjem – licitacijom.
Licitaciju provodi Ured Grada Mursko Središće.
Usmeno se licitira na način da natjecatelj iznad početne cijene vozila ponudi novčani iznos koji predstavlja povećanje od najmanje 500,00 kn sve dok ne dođe do najvećeg ponuđenog iznosa za prodaju vozila.
Vozilo se prodaje prema načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje naknadne prigovore kupca po bilo kojoj osnovi.
Kupac je dužan sklopiti ugovor u roku od 7 dana od dana objavljene licitacije.
Kupac može preuzeti rabljeno vozilo na adresi Mursko Središće, Trg bana Josipa Jelačića 10 nakon primitka potvrde o uplaćenoj kupoprodajnoj cijeni.
Poreze i sve druge pristojbe u svezi s kupoprodajom snosi kupac.


3. UVJETI SUDJELOVANJA 
Pravo sudjelovanja na licitaciji imaju fizičke i pravne osobe koje su uplatile jamčevinu.
Za sudjelovanje na licitaciji natjecatelj je obvezan uplatiti jamčevinu u iznosu od 2.000,00 kn, na
žiro račun Grada Mursko Središće IBAN HR8223400091827600003, model HR68, poziv na broj: 7757-OIB, , opis uplate: jamčevina.
Jamčevina mora biti na računu Grada Mursko Središće na dan licitacije. Dokaz o plaćenoj jamčevini mora se dostaviti Uredu Grada Mursko Središće na dan licitacije.
Natjecatelju koji ne uspije ostvariti pravo na kupnju vozila, vratiti će se uplaćena jamčevina u roku od 8 dana nakon provođenja licitacije.
Ukoliko natjecatelj odustane od licitacije nakon uplaćene jamčevine ili ako kao natjecatelj koji je ponudio najvišu cijenu na licitaciji odustane od sklapanja ugovora o kupoprodaji u roku utvrđenom ovim natječajem, nema pravo na njen povrat.
Smatra se da je natjecatelj odustao ako se on osobno ili po ovlaštenom zastupniku odnosno punomoćniku ne pojavi u zakazano vrijeme licitacije.

4. MJESTO I VRIJEME PRODAJE
Licitacija će se obaviti dana 19.12.2014.g. u 09,00 sati u zgradi gradske uprave, na adresi Mursko Središće, Trg bana Josipa Jelačića 10, u gradskoj vijećnici. Licitacija se ponavlja svake prve srijede u mjesecu s početkom u 09:00 sati do prodaje vozila.

5. OSTALI PODACI
Pregled osobnog vozila u pratnji ovlaštene osobe gradske uprave – Drago Belše, kao i ostale podatke o stanju osobnog vozila koji je predmet ovog natječaja mogu se dobiti osobno u gradskoj upravi na adresi Mursko Središće, Trg bana Josipa Jelačića 10, ili na telefon 040/370779, svaki radni dan od 08,00 do 15,00 h.
Grad Mursko Središće zadržava pravo odustanka od prodaje nakon provedenog natječaja i pri tom ne snosi nikakvu odgovornost prema sudionicima natječaja.

,

Račun za objavu natječaja ispostavite na adresu: Grad Mursko Središće, Trg bana Josipa Jelačića 10, 40315 Mursko Središće.

 

 

     S poštovanjem

 

 

       PROČELNIK:

  Miljenko Štefanić, dipl.iur.