Grad Mursko Središće poziva građane da uklone ambroziju sa svojih parcela

                                                                                                 NALOG

Na 90. sjednici stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće održanoj dana 18. kolovoza 2020. godine doneseni je Zaključak vezan uz uklanjanje ambrozije koji glasi: „Pozivaju se građani da uklanjaju ambroziju sa svojih parcela zbog visoke alergenosti za mnogobrojne građane. Komunalno redarstvo zadužuje se da prati provedbu mjera te upozorava fizičke i pravne osobe na potrebu uklanjanja ambrozije.”

Nalaže se mjesnim odborima s područja grada Mursko Središće ako gdje na području naselja nije uklonjena ambrozija da o istom obavijeste komunalno redarstvo Grada Mursko Središće.

 

GRADONAČELNIK:

Dražen Srpak

(GMS)