GRAD MURSKO SREDIŠĆE POZIV za prijavu za skelara skele u Križovcu

Grad Mursko Središće vlasnik je skele Fusek Mursko Središće i skele Križovec koje predstavljaju tradiciju i jedan od turističkih proizvoda Grada. Prijašnjih godina su se skele koristile za prijevoz ljudi i vozila, a u današnje vrijeme koriste se uglavnom za prijevoz putnika u turističke svrhe.

Svake se godine u proračunu Grada Mursko Središće osiguravaju sredstva za nužno održavanje skela. Unatrag tri godine su se kroz Javni poziv Ministarstva mora, prometa i infrastrukture velikim dijelom obnovili obje skele.

Skelu Križovec najviše koristi lokalno stanovništvo s obzirom da lokalno stanovništvo ima imanja s obje strane rijeke te se njome vrši i prijevoz traktora, ali ju posjećuje i sve više turista.

Dugogodišnji vrijedni skelar na skeli u Križovcu g. Josip Vidović zbog poznih godina nije više u  mogućnosti obavljati posao skelara pa je stoga na sjednici stručnog kolegija gradonačelnika doneseni zaključak da se pozivaju zainteresirane osobe s područja grada Mursko Središće, s time da će kod odabira imati prednost osobe s prebivalištem u naselju Križovec, da se prijave za skelara skele u Križovcu, a za što je potrebno imati minimalno završeno osnovnoškolsko obrazovanje. Odabrana osoba dužna je položiti ispit za skelara, a troškove ispita i liječničkog pregleda snosi Grad Mursko Središće, a nakon provedenog postupka i edukacije s odabranom osobom sklopit će se Ugovor. Pozivaju se zainteresirane osobe da se jave u Gradsku upravu Grad Mursko Središće ili na e-mail: [email protected] ili na br. telefona 370 – 771.

Poslovi skelara na skeli Križovec uključuju upravljanje skelom pažnjom dobrog gospodara, odgovornost upravljanja skelom u prijevozu osoba i dobara, redovito održavanja skele (održavanje čistoće, manji popravci po nalogu vlasnika), poslovi čuvanja skele, rukovanje opremom i uređajima na skeli, samostalno upravljanje skelom, održavanje okoliša u neposrednoj blizini skele, u slučaju visokog vodostaja rijeke Mure poduzeti potrebne radnje za osiguranje skele od naleta vode.

(Grad Mursko Središće)