Evidencija oboljelih od korone prema mjestu prebivališta u Međimurskoj županiji

Prema mjestu prebivališta: u Čakovcu je 55 aktivnih slučajeva, u Murskom Središću 3, u Prelogu 18, na području općina Belica 22, Dekanovec 1, Domašinec 2, Donja Dubrava 2, Donji Kraljevec 20, Donji Vidovec 9, Goričan 7, Gornji Mihaljevec 2, Kotoriba 3, Mala Subotica 10, Nedelišće 27, Orehovica 8, Podturen 6, Pribislavec 5, Selnica 2, Strahoninec 6, Sveta Marija 9, Sveti Juraj na Bregu 12, Sveti Martin na Muri 6, Vratišinec 4, Šenkovec 3.

UO za poslove župana