EKSKURZIJA IZ CIJELE HRVATSKE POSJETILA ŠETNICU UZ MURU U MURSKOM SREDIŠĆU

Rijeka Mura najsjevernija je hrvatska rijeka, ujedno i sjeverna prirodna granica Međimurja prema Sloveniji i Mađarskoj. Izvire u Austriji (Visoke Ture), a do Hrvatske dolazi tokom kroz Austriju, Sloveniju i Mađarsku (pogranična rijeka). Najveći je pritok rijeke Drave i to lijevi. Prije ušća u Dravu, u nju se ulijeva međimurska rijeka Trnava. U Dravu se ulijeva između Donje Dubrave u Međimurju i Legrada u Podravini, na lokaciji Veliki Pažut koja je zaštićena kao posebni zoološki rezervat. Krajolik rijeke Mure u Međimurju zaštićen je kao značajan, uredbom Međimurske županije.

Povodom promicanja turističke ponude Međimurja, a ujedno i u svrhu zaštite tog prekrasnog sliva od devastacija i uništavanja, Mursko Središće je ovih dana posjetila ekskurzija sastavljena od ljudi iz cijele Hrvatske, a koju je vodio Kristijan Kovačić. Na gradskoj šetnici uz Muru imali su kratko predavanje o zaštićenom krajoliku Mura-Drava-Dunav te o zanimljivostima životinjskih vrsta koje obitavaju u tom slivu.

 

                                                                       (tekst i foto Anđelko Jurak)