DVD KRIŽOVEC ODRŽAO 80. REDOVNU SKUPŠTINU

Dana 08.03.2013. DVD Križovec održao je svoju redovnu 80. sjednicu skupštine. Na sjednici su prisustvovala društva iz VZP grada Mursko Središće, općina Selnica, Sv. Martin na Muri, Vratišinec, te prijateljska društva iz Miklavca, Ferketinca , Sivice i Krištanovca.

Sjednicu je vodio predsjednik društva Saša Sanjković koji je iznio podatke o radu društva kroz 2013. godinu. Kao najznačajnije aktivnosti napomenute su organizacija natjecanja u podzemnim hidrantima, te izgradnja spremišta čemu je najviše pridonio grad Mursko Središće.

U izvješću zapovjednika društva Marka Strojko izdvojene su preventivno-promidžbene aktivnosti koje su se provodile kroz godinu, natjecanje na VZP u Sv.Martinu na Muri i natjecanje uporabom podzemnih hidranata u Križovcu. Društvo je u protekloj 2013. imalo 5 intervencija.

Plan rada i financijski plan ambiciozni su u 2014. godini, jer se planira dovršenje izgradnje garaže i održavanje 80. obljetnice društva.

Društvo je zaslužnim pojedincima podjelilo zahvalnice za svoj doprinos društvu.

 

Skupštinu su pozdravili ispred grada Mursko Središće  gradonačelnik Dražen Srpak, ispred VZMŽ član predsjedništva Krunoslav Colar, te ispred VZP zapovjednik Mihael Grbavec.