DONOSIMO POPIS STUDENATA KOJI SU DOBILI FINANCIJSKU POTPORU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Na osnovi prijava na Javni poziv za dodjelu jednokratne financijske potpore Međimurske županije redovnim studentima za akademsku godinu 2015./2016 i prikupljene dokumentacije, pravo na isplatu  jednokratne financijske potpore u iznosu od 500,00 kuna steklo je 2295 studenata.

Odluka s popisom studenata, nalazi se u privitku: Odluka o isplati jednokratne financijske potpore redovnim studentima za 2015-2016

(Mateja Gošćiej, http://medjimurska-zupanija.hr/)