Dnevni boravak za starije i nemoćne na području grada Mursko Središće

Na prijedlog gradonačelnika Grada Mursko Središće Dražena Srpaka na 10. sjednici Gradskog vijeća Grada Mursko Središće održanoj dana 26. studenog 2018. godine usvojena je Odluka o sufinanciranju dnevnog boravka starijih osoba u domovima za starije i nemoćne osobe na području grada Mursko Središće. Cilj navedene Odluke je pomoć starijima  s manjim prihodima, a koji zbog bolesti i starosti ne mogu biti sami kroz dan niti pak imaju financijske mogućnosti za smještaj u domu za starije i nemoćne da koriste uslugu dnevnog boravka u domovima za starije i nemoćne na području grada Mursko Središće, a Grad će za 20 najpotrebitijih osoba koje ispunjavaju uvjete iz Pravilnika sufinancirati 50% ili najviše do dnevno  30,00 kuna boravka.

Na tu temu gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak dana 11. prosinca 2018. godine održao je sastanak s predstavnikom doma za starije i nemoćne „Japa“ Matejem Valkajom i predstavnikom doma za starije i nemoćne „Stubičar“ Štefanom Vršićom. Na sastanku je gradonačelnik predstavnicima pobliže objasnio funkcioniranje dnevnog boravka te je predstavnik doma za starije i nemoćne „Stubičar“ Štefan Vršić iznio kako je dom zainteresirani za provedbu dnevnog boravka i da će osigurati sve potrebne preduvjete za provedbu istog dok je predstavnik doma za starije i nemoćne „Japa“ Matej Valkaj naveo kako ih navedeno zanima ali da trenutno nemaju resurse za provođenje projekta.

Usluga dnevnog smještaja u domovima za starije i nemoćne osobe obuhvaća tri obroka dnevno (doručak, ručak i užina), osnovnu medicinsku skrb, ležaj za dnevni odmor i organizaciju slobodnog vremena. Smatramo da će ovaj projekt/odluka uvelike pomoći starijim i nemoćnim osobama ali i njihovoj djeci ili skrbnicima.

(GMS, Marta Tuksar)