Deratizacija na području grada Mursko Središće u vremenu od 05.09.2022. pa do 15.09. 2022. godine

Na području Grada Mursko Središće u vremmenu od 05.09. 2022. pa do 15.09. 2022. godine provodit će se od strane Bioinstituta d.o.o. Čakovec deratizacija naselja,  pa vam u nastavku donosimo raspored djelovanja djelatnika Instituta.