“Dani maturanata – Coolijada 2019.”

Vezano uz prethodno danu informaciju, podsjećamo kako će “Dani maturanata-Coolijada 2019.”, trajati od 17. do 22. svibnja 2019. . Završni mimohod maturanata ulicama grada Čakovca održati u srijedu, 22. svibnja 2019. s početkom u 15 sati (formiranje kolone maturanata kod Ekonomske i trgovačke škole Čakovec). Završna svečanost održat će se na travnatoj površini kod SRC-a Mladost u Čakovcu (u slučaju kiše u sportskoj dvorani Graditeljske škole Čakovec), puštanjem muzike DJ-a i proglašenjem pobjednika najmaturanat / najmaturantica te najoriginalnijeg razreda.

Tijekom „Dana maturanata – Coolijade 2019.“ na području grada Čakovca organizirat će se „građanske ophodnje“, koje će sačinjavati policijski službenici i roditelji učenika završnih razreda, a zajedno će obilaziti sve lokacije okupljanja maturanata.

Između 17. i 22. svibnja 2019., policijski službenici će temeljem članka 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima (NN 76/09. i 92/14.) i članka 118. Pravilnika o načinu postupanja policijskih službenika (NN 89/10. i 76/15.), poradi sprječavanja kaznenih djela  koja se progone po službenoj dužnosti i prekršaja, na području grada Čakovca obavljati snimanje javnih mjesta audio – video uređajima, i to u:

•   petak, 17.  svibnja, od 12 sati do 20 sati,
•   ponedjeljak, 20.  svibnja, od 12 sati do 20 sati,
•   utorak, 21.  svibnja, od 12 sati do 20 sati,
•   srijedu, 22.  svibnja, od 12 sati do 24 sata.

Kako bi obilježavanje ovih dana prošlo sa što manje  posljedica apeliramo na maturante da svojim ponašanjem i postupcima ne ugrožavaju vlastitu sigurnost, te sigurnost građana i imovine, da prekomjerno ne konzumiraju alkoholna pića, a  roditeljima skrećemo pozornost da iskoriste svoje pravo i dužnost i posvete dovoljno nadzora i brige svojoj djeci te ih usmjere i potaknu na pozitivna ponašanja.
(PU međimurska, foto: ilustracija)