DA LI SE NA HRASTINKI ILEGALNO EKSPLOATIRA ŠLJUNAK I ODVOZI U MIKLAVEC?

Muralistu se obratilo nekoliko ljudi koji tvrde da se ilegalno eksploatira šljunak, zemlja i ostalo na odlagalištu otpada Hrastinka u Murskom Središću koje je trenutno u fazi sanacije. Također pitaju da li bi trebalo pozvati inspekciju jer vele da se čak do 21 sat svaku večer šljunak vozi u Miklavec.

Nakon nestanka drvne građe izgleda da se nastavlja pustošenje Hrastinke, za sada bez ikakvih posljedica.

(R. Tomanić, foto A. Jurak)

01

02

03

04