COVID-19 Statistika u Međimurskoj županiji prema mjestu prebivališta: Najviše zaraženih u Čakovcu i Nedelišću

Donosimo podatke za Međimursku županiju o broju zaraženih ljudi prema mjestu prebivališta.

Prema mjestu prebivališta: u Čakovcu je 53 aktivnih slučajeva, u Murskom Središću 3,  u Prelogu 15, na području općina Belica 19, Dekanovec 1, Domašinec 2, Donja Dubrava 1, Donji Kraljevec 18, Donji Vidovec 10,  Goričan 6, Gornji Mihaljevec 3, Kotoriba 3, Mala Subotica 11, Nedelišće 29, Orehovica 8, Podturen 6, Pribislavec 4, Selnica 2, Strahoninec 4, Sveta Marija 10, Sveti Juraj na Bregu 10,  Sveti Martin na Muri 7, Vratišinec 3, Šenkovec 3.

UO za poslove župana