Centar za cjeloživotno učenje: Ponuda za Izobrazbu o održivoj uporabi pesticida – dopunska izobrazba

Edukacija će se provoditi u Murskom Središću. Vrijeme i mjesto provedbe edukacije utvrditi će se naknadno, nakon što završe prijave za navedenu izobrazbu. Svi zainteresirani se mogu prijaviti u Gradsku upravu Grada Mursko Središće ili na broj tel: 370 771.