BOŠKOVIĆEVA OSTAJE “SLIJEPA” – SRPAK NEĆE BITI PROTIV VOLJE GRAĐANA

Kada je Muralist objavio vijećničko pitanje Jurice Mesarića u kojem je on predložio da se „slijepa“ Ulica Ruđera Boškovića u Murskom Središću spoji na Slatine, među stanovnicima te ulice nastala je prava uzbuna što se vidjelo po negativnim komentarima na našem članku, a sve je rezultiralo žurnim potpisivanjem peticije u kojoj se velika većina stanovnika izjasnila da njihova ulica i dalje ostaje „slijepa“. Peticija je odmah uručena gradskim vlastima i mi je sada donosimo u prilogu, a isto tako i odgovor ili očitovanje gradonačelnika Dražena Srpaka.

pet 1prt 2

OČITOVANJE GRADONAČELNIKA DRAŽENA SRPAKA

Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Mursko Središće održane 09.03.2017. godine vijećnik Jurica Mesarić na aktualnom satu postavio je pitanje gradonačelniku temeljeno na po njegovim riječima, željama stanovnika te ulice o spajanju tj. probijanju neprohodnog dijela prema području Slatina zbog raznih razloga. Gradonačelnik je na to odgovorio da je to prema Urbanističkom planu moguće ali ne i da se to hoće ili mora napraviti. Nikada nije bilo na kolegiju gradonačelnika o tome raspravljeno, niti je donijeta bilo kakva odluka u tom pravcu.

Napominjem da je Urbanistički plan u kojem je to omogućeno donešen 08.12.2006. godine za vrijeme mandata gosp. Rudolfa Klennerta, a javni uvid prije samog donošenja tadašnjeg UP-a bio je od 16.08.2006. do 16.10.2006. godine. Obzirom što su građani navedene ulice u Grad Mursko Središće, dana 22. Ožujka 2017. Godine donijeli peticiju pod naslovom „Protiv inicijative Gradskog vijeća Mursko Središće o spajanju ulice Ruđera Boškovića sa prostorom Slatine“, a kako ne bi bilo  bilo kakvih nedoumica oko toga treba jasno reći da nema nikakve inicijative niti se pak o tome raspravljalo ili su se donosile bilo kakve odluke.

Na aktualnom satu vijećnici slobodno postavljaju pitanja , to je tako po poslovniku rada gradskog vijeća i to nisu točke dnevnog reda o kojima se odlučuje. Obzirom što kako smo već naveli, nikakve radnje u pravcu spajanja ulice Ruđera Boškovića sa prostorom Slatine nisu ni pokrenute je ova peticija zapravo nepotrebna. Grad Mursko Središće sigurno neće dok sam ja gradonačelnik raditi ništa protiv volje građana.

Sa poštovanjem,

Gradonačelnik Dražen Srpak

03

04