BOŠKOVIĆ I MIHANOVIĆ JEDINI BEZ SVOJIH TABLI U MURSKOM SREDIŠĆU

Prošle godine postavljene su nove table s imenima ulica u svim naseljima na području Grada Mursko Središće kao i u samom Murskom Središću. Odluka o tome donijeta je na 72. sjednici stručnog kolegija gradonačelnika koja je održana 19.01.2015. , a za realizaciju je bio zadužen referent za graditeljstvo Antun Šimunić.

Međutim dvije ulice te nove table još nemaju. Radi se o ulici Ruđera Boškovića i Antuna Mihanovića, a zbog čega je to tako potražili smo odgovor od Antuna Šimunića.

„ Točno je da samo te dvije navedene ulice još nemaju postavljene nove table iako su one izrađene i čekaju postavljanje. Prema zakonu table se postavljaju na prvu kuću u ulici s desne strane, ali za to nam treba pristanak vlasnika. Kako od vlasnika kuća koje se nalaze prve s desne strane u ulici Ruđera Boškovića i Antuna Mihanovića još nismo dobili odobrenje, table ne možemo postaviti. Ako se oko toga ne dogovorimo morati ćemo izraditi nove table koje bi onda postavili na nosače i tako obilježili i ove dvije preostale ulice.“

(R. Tomanić)

SAM_2942

SAM_2941