Arhiva javnih skupova: Broj ljudi na ovogodišnjem noćnom maršu u Zagrebu

Javljamo vam da smo uvidom u video snimak sa YouTube kanala Live Cam Croatia izbrojali ljude koji su bili u ovogodišnjem noćnom maršu u Zagrebu.

VIDEO:

Na videu se ne vidi neposredan početak kolone, ali se vidi čitava kolona od bubnjara pa nadalje, u trenutku kad prolazi pored kamere na Trgu bana Josipa Jelačića.

Budući da je video dosta loše rezolucije, morali smo povorku podeliti na 13 manjih segmenata na kojima je moguće razlikovati glave. Kao graničnike za segmente birali smo upadljive transparente ili jakne prolaznika. U prilogu šaljemo sve prebrojane segmente koje smo koristili, a na prva dva smo označili grupu bubnjara od koje efektivno počinje taj video.

Na svim segmentima zajedno izbrojali smo ukupno oko 1.300 ljudi, što je naša konačna procena broja ljudi na tom videu.

Ako uzmemo u obzir da se ne vidi čitava grupa koja je bila ispred bubnjara, te da su do tog momenta neki učesnici napustili povorku ili nisu ni krenuli u šetnju, dajemo okvirnu procenu da je na čitavom događaju moglo biti ukupno blizu 1.500 ljudi.

Aleksandar Gubaš
predsednik Arhiva javnih skupova