ANTUN ŠIMUNIĆ – MOLIMO GRAĐANE DA SE PRIDRŽAVAJU ODLUKE O KUĆNIM LJUBIMCIMA

Nekoliko lijepih, sunčanih i toplih proljetnih dana izmamilo je građane iz svojih domova pa svaki slobodni trenutak koriste kako bi protegnuli noge i prošetali svoje kućne ljubimce. Najbolje mjesto u Murskom Središću za to je svakako šetnica uz Muru na kojoj se može vidjeti mnoštvo ljudi kako uživaju uz obalu zajedno sa svojim pesekima, kujsekima, a ima i onih s zaista impozantnim psima.

Sve je ovo lijepo, a na kraju krajeva i šetnica je predviđena upravo za tu svrhu, no ipak se javlja jedan problem. Vlasnici pasa se baš ne pridržavaju odluke koja je donesena na 36. sjednici stručnog kolegija gradonačelnika još u ožujku 2014. godine, koja govori o pravilima ponašanja i obavezama građana koji u šetnju izađu sa svojim ljubimcima.

O čemu se radi rekao nam je komunalni referent Antun Šimunić.

„Želio bih građane zamoliti i upozoriti da prilikom šetnje po šetnici uz Muru ili bilo kojoj drugoj gradskoj površini, prema važećoj Odluci o držanju kućnih ljubimaca na području Grada Mursko Središće (SGMŽ br. 16/05), pse ne puštaju sa povodaca te da iza svog psa počistite nered kako drugi građani ne bi gazili po psećem izmetu što je ovih dana čest slučaj. Želio bih vjerovati kako će se građani ubuduće pridržavati ovog pravila ponašanja kako komunalni redar ne bi bio prisiljen izdavati novčane kazne za prekršitelje propisanih odredbi.“

Na šetnici je sve više majki sa malom djecom kao i turista pa se nadamo da će građani ovo upozorenje ozbiljno shvatiti, a samim time će i izgled prekrasne šetnice i drugih gradskih površina biti ljepši i uredniji.

(R. Tomanić)

02