30. godišnjica osnutka 54. SPB Čakovec

Danas je u Domu kulture u Goričanu u organizaciji 54.samostalne pješadijske bojne Čakovec klub Goričan proslavljeno trideset godina od osnutka 54.samostalne pješadijske bojne Čakovec. Od gostiju treba napomenuti nazočnost gospodina Željko Motika izaslanika ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda, Pavo Naletelić predsjednik zbora udruga ZNG RH,v. d. župana Međimurske županije Josipa Griveca, načelnika općine Selnica Ervina Vičevića, zamjenika načelnika Goričan Franjo Šavora te mnogi predsjednici braniteljskih udruga iz Međimurske i Varaždinske županije, grada Zagreba, Pakraca, Lipika.

Vinko Horvat zadnji zapovjednik bojne iznio je ratni put bojne uz naglasak da je prva satnija 54. SPB Čakovec sudjelovala u oslobađanju prvog oslobođenog grada u Domovinskom ratu, grada Lipika.

U ime ministra Tome Medveda izaslanik Željko Motika pozdravio je sve nazočne i najavio je da će ministarstvo i ubuduće podržavati ovakve projekte gdje se promovira istina o Domovinskom ratu.

V.d. župana Međimurske županije Josip Grivec pozdravio je sve nazočne te je najavio daljnju suradnju sa udrugama proisteklim iz Domovinskog rata.

  1. SAMOSTALNA PJEŠADIJSKA BOJNA ČAKOVEC

Zapovijed generala Martina Špegelja od 28. linja 1991. za formiranje 54. samostalnog bataljuna ZNG-a pod zapovjedništvom Stjepana Marciuša nije se mogla izvršiti zbog tada prisutnih mnogih organizacijskih, logističkih i drugih problema. Budući pripadnici 54. samostalne bojne u blokadama objekata bivše JNA još uvijek sudjeluju kao pripadnici pričuvnog sastava MUP-a, odreda TO-a „Marko Kovač“ i ostalih jedinica. Po završetku tzv. „lokalnog rata“ postrojbe OŠTO-a Čakovec upućuju se na razna ratišta.

Na zapadno-slavonsko bojište 10. listopada 1991. kreću dobrovoljci iz Športske čete, a od 17. listopada se izmjenjuju postrojbe pod zapovjedništvom Zdravka Holcingera, Vladimira Šajna i Željka Homana, da bi se sredinom studenoga ustrojilo zapovjedništvo 54. samostalne bojne Čakovec s Brankom Šalamonom kao zapovjednikom. Pošto navedeno zapovjedništvo nije prihvatilo djelatni status u HV-u, ustrojava se novo zapovjedništvo bojne na čelu s Vladimirom Šajnom. Postrojba se ustrojava na dragovoljačkom principu i do kraja 1991. godine u svom sastavu ima 4 satnije, inženjerijski vod, prateći vod i vod veze.

Jedna od najvažnijih akcija 54. samostalne bojne je sudjelovanje 1. satnije u oslobađanju Lipika, gdje je satnija odigrala važnu ulogu u držanju grada, a kasnije s drugim jedinicama u slamanju neprijateljskog otpora. Prva postrojba koja je građanima Lipika došla u pomoć nakon dva mjeseca traženja pomoći jest 1. satnija 54. samostalne bojne. Slijedi sudjelovanje u oslobađanju Kukunjevca, Dereze i Kusonja.

Bojna je 28. prosinca 1991. reorganizirana. U svakoj satniji formirana je jezgra, dobrovoljački udarno-izviđački vodovi, a broj satnija povećan je na pet.

Nakon višemjesečnog držanja položaja u Jagmi, Kopitima, Subockoj i Kusonju 54. samostalna bojna je 1. travnja 1992. demobilizirana.

Dvije dragovoljačke satnije pod zapovjedništvom Zvonimira Košira i Tonija Habjana ostaju i dalje na ratištu i drže položaje kod sela Kusonje i sela Dragovići sve do UNPROFOR-ovog preuzimanja nadležnosti u tim područjima početkom lipnja 1992. godine. Po povratku s pakračkog bojišta te iste dragovoljačke satnije odlaze na slavonsko-brodsko bojište. Postrojba je definitivno rasformirana u travnju 1993. godine. U dvije godine ratnog puta kroz hrvatska bojišta postrojba je imala 21 poginulih i umrlih pripadnika te preko 60 ranjenih boraca.

Ovom prilikom organizatori Mladen Magdalenić predsjednik 54.SPB Čakovec klub Goričan i Pavo Jazvić zahvaljuju se svim donatorima koji su pomogli u financiranju ove bitne obljetnice a posebna zahvala ministarstvu Hrvatskih branitelja na financijskoj podršci koja je velikim dijelom pomogla u ovoj našoj organizaciji.Posebna zahvala Žigi koji je svojim pjevanjem uljepšao ovu 30.obljetnicu,te profesoru Vinku Grgiću na vođenju programa proslave.

Tekst i foto:Pavo Jazvić