18. TRAVNJA – MEĐIMURSKI DAN RIJEKE MURE

Na dan 18. travnja 2001. godine, Skupština Međimurske županije proglasila je zaštićenim ZNAČAJNI KRAJOBRAZ RIJEKE MURE (ZKRM), čime je zapravo pokrenuta i moderna zaštita prirode u Međimurju.

Ta je odluka bila prekretnica u odnosu Međimurja prema prirodnoj baštini, jer je po prvi puta u povijesti Međimurja zaštićenim proglašen veći predio očuvane prirode odnosno područje, a ne tek pojedinačno stablo ili spomenik parkovne arhitekture kao što je to bio slučaj od 1963. godine (od zaštite platane u Nedelišću) pa do 2001. godine.

U veljači 2011. godine, ZKRM je Uredbom Vlade RH postao sastavni dio Regionalnog parka MURA-DRAVA čime je dodatno potvrđena njegova vrijednost u smislu bogatstva biološke i krajobrazne raznolikosti.

U međuvremenu je 2006. godine osnovana i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Međimurske županije, koja danas nosi naziv “Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode” te djeluje prema važećem Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13). Ustanova ima misiju približiti zaštitu prirode lokalnim dionicima te kroz upravljanje prirodnim vrijednostima ustoličiti dobru praksu u zaštićenim područjima, kako bi se prirodne vrijednosti očuvale i za buduće generacije. Izazovi su veliki, posebno u regiji u kojoj sve do 21. stoljeća nije postojala institucionalna zaštita prirode, dok je novi milenij donio i nove izazove, posebno u gusto naseljenoj županiji kao što je Međimurje.

Prema datumu izglasavanja prve zaštite rijeke Mure u povijesti, datum 18. travnja obilježava se i kao MEĐIMURSKI DAN RIJEKE MURE. Tu inicijativu pokrenula je udruga ZEO NOBILIS (dobitnik najveće županijske nagrade ZRINSKI u 2014. godini),  a nastavila Javna ustanova “Međimurska priroda!

Što se konkretne akcije povodom tog dana tiče, Javna ustanova će u suradnji s Međimurskom županijom provesti akciju čišćenja lokaliteta na žabničkoj gmajni odnosno na mjestu projekta “Three Rivers=One Aim” gdje će uskoro svoj novi dom pronaći međimurski hladnokrvni konj (cijela ergela), zavičajna međimurska pasmina konja ugrožene brojnosti.

Sudionici cijele akcije su: MŽ – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode, u suradnji s općinom Sveti Martin na Muri i OŠ Sv. Martin na Muri, Hrvatskim vodama te komunalnim poduzećima Murs-Ekom d.o.o. Mursko Središće i GKP Čakom d.o.o. Čakovec

Siniša Golub, ravnatelj Međimurske prirode

428