10 STUDENATA JAVILO SE ZA DODJELU 10 GRADSKIH STIPENDIJA

Na javni natječaju Grada Mursko Središće za dodjelu 10 (deset) studentskih kredita za akademsku godinu 2016/2017. u propisanom roku pristiglo je 10 prijava studenata s područja Grada Mursko Središće (Sara Vugrinec, Tina Žerjav, Anamarija Šajnović, Tanja Zadravec, Ivan Brodar, Deborah Diener, Sebastijan Grabar, Ana Marija Jurinić, Iva Bračko i Borna Bilas), te jE isti upućen Povjerenstvu za dodjelu studentskih kredita na daljnje razmatranje i donošenje prijedloga odluke.

(R. Tomanić)