Vodena zabava u dječjem vrtiću „Duda“

Mališani dječjeg vrtića „Duda” iz Hrastovljana uživaju u ljetnim vodenim aktivnostima, a neizostavan je svakodnevni kupanac i osvježenje u bazenu.

Voda je sredstvo koje ima veliku vrijednost u dječjoj igri. Već je u najranijoj dobi zanimljiva i potiče djecu na istraživanje, na razvoj koncentracije, zadovoljava dječju radoznalost te služi za usvajanje novih spoznaja.

Puno zabave i smijeha uz vodene aktivnosti u našem vrtiću ne nedostaje. Prije odlaska na kupanje obavezna je zaštita od sunca, a to znaju sva djeca našeg vrtića.

Dječji vrtić Duda