VIDEO BEZ MASKE Samo nemoj po glavi, druže plavi!

U prilogu donosimo dva videa koja prikazuju postupak uniformiranih osoba prema građanima. Zašto su tako intervenirali, valjda sami znaju, a vi svakako možete donijeti i vlastiti sud. (rt)

VIDEO 1

VIDEO 2