U Policijskoj upravi međimurskoj ponovo sakupljeno više od stotinjak kilograma plastičnih čepova

U proteklih četiri mjeseci zaposlenici i umirovljeni djelatnici Policijske uprave međimurske, ali ostali građani koji su se priključili ovoj hvale vrijednoj akciji, prikupili su veliku količinu plastičnih čepova

U četvrtak, 7. listopada 2021. godine u prostorijama Policijske uprave međimurske, predsjedniku Udruge oboljelih od leukemije i limfoma, Emilu Viboviću nakon četiri mjeseci ponovo je predana zavidna količina sakupljenih čepova, više od stotinjak kilograma.  U ovu hvale vrijednu akciju tradicionalno se već šestu godinu uključuju zaposleni i umirovljeni djelatnici Policijske uprave međimurske, ali i mnogi građani.

Sakupljajući plastične čepove činimo dobro za okoliš, a ujedno i humanitarno djelo za članove Udruge oboljelih od leukemije i limfoma, kojima pomažemo da nabave skupocjene lijekove. U ovu akciju uistinu se mogu svi uključiti, jer sve što treba učiniti, jeste prikupiti što više plastičnih čepova s boca. Mogu se sakupljati različiti ambalažni čepovi kao što su čepovi od boca vode, sokova, jogurta, ulja, omekšivača…

U slučaju da tko želi više informacija o akciji ili samoj Udruzi ili se želi još aktivnije uključiti u rad Udruge, može slobodno u svako doba kontaktirati predsjednika Vibovića na broj 091/5088 486 ili posjetiti internetske stranice na društvenoj mreži „Facebook“.

Pozivamo sve građane i zaposlenike Policijske uprave međimurske da i nadalje vrijedno rade na zaštiti prirode, a time ujedno pomažu i najpotrebitijima.

 

(tekst i foto: PU međimurska)