U Paragu provedeno preventivno-edukativno predavanje o trgovanju ljudima

Trgovanje ljudima jedan je od najgorih zločina našeg doba jer se trguje ljudskim bićima, čime se čini neprocjenjiva povreda ljudskih prava

Jučer, 25. kolovoza 2020. godine u ranim poslijepodnevnim satima u Paragu policijski službenici Policijske postaje Čakovec upoznali su mještane s jednim od najgorih zločina našeg modernog doba. Nekoliko desetaka okupljenih mještana tijekom edukativno-preventivnog predavanja mogli su doznati što se podrazumijeva pod pojmom trgovine ljudima, modalitetima rada kriminalaca koji iskorištavaju druge ljude kako bi za sebe stekli veliku imovinsku korist, koja se ljudska prava krše prilikom trgovanja ljudima, kako posumnjati da ste postali žrtva nemilosrdnih kriminalaca, a koji nerijetko djeluju unutra dobro organiziranih kriminalnih skupina i naposljetku kako se zaštiti te izbjeći da postanete žrtvom ove vrste kaznenih djela. Tijekom predavanja nazočnim mještanima podijeljene su prigodne preventivno-edukativne brošure i letci.

Što je trgovanje ljudima?

Trgovanje ljudima predstavlja vrbovanje, kupnju, prodaju, predaju, prijevoz, poticanje ili posredovanje u kupnji, prodaji ili predaji, pružanje utočišta i prihvat osoba, uporabu sile, prijetnju uporabom sile ili drugim oblicima prinude, otmice, prijevare, zlouporabe položaja ili ovlasti da bi se došlo do pristanka osobe koja ima kontrolu nad drugom osobom, u svrhu iskorištavanja koje minimalno uključuje korištenje osoba u prostituciji ili druge oblike seksualnog iskorištavanja, prisilan rad ili usluge, ropstvo, postupke slične ropstvu, trgovanje organima i drugo. Trgovanje ljudima jedan je od najvećih međunarodnih problema i rastućih fenomena. Posljednjih je godina trgovanje ljudima, osobito ženama i djecom u cilju njihovog daljnjeg seksualnog iskorištavanja, doseglo alarmantne razmjere. Procjenjuje se da je godišnja dobit od trgovanja ženama zbog seksualnog iskorištavanja viša od 12 milijardi američkih dolara. Početkom novoga tisućljeća ljudi se koriste kao robovi za rad u tvornicama, hotelima, restoranima, barovima, domaćinstvima.

ZAŠTO SE TRGUJE LJUDIMA?
– zbog prisilne prostitucije

-pornografije

-seksualnog turizma

-robovskoga rada

-prosjačenja

-nezakonitog usvajanja djece

-sklapanja lažnog i prisilnog braka

-trgovanje ljudskim organima.

Trgovanje ljudima jedan je od najgorih zločina našeg doba jer se trguje ljudskim bićima, čime se čini neprocjenjiva povreda ljudskih prava. Muškarci su najčešće žrtve zbog prisilnog rada, žene zbog prostitucije, a djeca zbog prosjačenja i prodaje obiteljima bez djece.

KOJA SE PRAVA KRŠE?
-Sloboda i dostojanstvo pojedinca

-Sloboda kretanja

-Pravo na odlučivanje i izbor

-Jednakost među ljudima

-Pravo na život, rad i obrazovanje

-Pravo na zdravlje

KADA POSUMNJATI U TRGOVANJE LJUDIMA?
-Nuđenje i oglašavanje primamljivih poslovnih ponuda bez referenci

-Nuđenje dobro plaćenog posla bez prethodnog razgovora s odgovornom osobom o kvalifikacijama, ugovoru, radnom iskustvu i slično

-Naglašavanje žurnosti i odlične zarade prilikom zapošljavanja

-Nejasni i ne provjerljivi podaci o “poslodavcu”

VELIKA OBEĆANJA

Do žrtava se dolazi na različite načine. Iza, na prvi pogled, primamljivih oglasa o dobro plaćenim poslovima u inozemstvu koje nude razne “agencije”, često se krije organizirani kriminal. Žrtve se prijevarom odvode iz mjesta prebivališta, oduzimaju im se osobni dokumenti te ih se prisiljava na razne poslove. Od trenutka oduzimanja dokumenata, žrtve, iako možda još toga nisu svjesne, najčešće postaju žrtve trgovanja ljudima. Naime, potencijalne žrtve često se javljaju na izuzetno primamljive oglase za odlično plaćene poslove u zemlji ili inozemstvu. Trgovci ljudima su žrtvama ponekad i poznate osobe, odnosno prijatelji ili poznanici, koji ostavljaju dojam iskusnih i profesionalnih osoba. Lažni prijateljski posrednici žrtvama nude plaćanje troškova putovanja i rješavanje svih administrativnih pitanja. No, dolaskom na odredište njihovo se ponašanje mijenja. Žrtvama se prvo, uz izliku da je to zbog njihove vlastite sigurnosti, oduzmu osobni dokumenti, drži ih se u fizički i psihički nemogućim uvjetima  te postaju prisiljene ilegalno raditi kako bi pokrile novonastale troškove koji neprekidno raste. Uz to ih se zlostavlja, prisiljava na prostituciju i konzumaciju opojnih droga, izgladnjuje, onemogućava im se kontakt s rodbinom i prijateljima te im nije omogućena zdravstvena zaštita. Ponekad potencijalne žrtve nikada niti ne stignu na odredište, već ih se na putu, u fazi transporta, često preprodaje novim trgovcima. Najčešća mjesta eksploatacije su ulice, noćni klubovi, diskoteke, restorani, tvornice, privatni posjedi, obiteljske kuće, stanovi, domaćinstva.

(PU međimurska, foto: PU međimurska)