Tomislav Just iz Vularije izrađuje makete Vukovarskog vodotornja

Tomislav Just iz Vularije po struci je strojar, 30 godina aktivan član  DVD Vularija, a zaposlen u Međimurje PMP-u.

Tomislav izrađuje makete Vukovarskog vodotornja,  koje je izložio na svojoj kući u Vulariji te tako na svoj način obilježio tragediju Grada heroja Vukovara.

(tekst i foto: Pavo Jazvić)