Što je sova ušara vidjela?#13 – zaostalo ilegalno odlagalište otpada unutar Regionalnog parka Mura-Drava, na području Međimurske županije!

Ni desetak metara od najveće te jedne od najlijepših murskih mrtvica, unutar Regionalnog parka Mura-Drava, na području Međimurske županije, nalazi se još jedno zaostalo ilegalno odlagalište otpada.

Upravo te murske mrtvice izrazito su pogodne i prilagođene na način da jedan dio okolnih mještana bez ikakvih problema nesmetano dovoze sve vrste otpada.

Podsjetit ću vas, da su upravo te naše murske mrtvice koje se nalaze unutar samog Regionalnog parka Mura-Drava, na području Međimurske županije, zaštićene brojnim zakonskim aktima.

U Međimurskoj županiji od 2007. godine djeluje Javna ustanova za zaštitu prirode-Međimurska priroda. Između ostalim ona upravlja, štiti, pazi i čuva taj naš Regionalni park Mura-Drava. Nedavno su i “proslavili “ 12 rođendan tog Regionalnog parka!

Unutar te Javne ustanove za zaštitu prirode-Međimurska priroda, postoje ustrojena i popunjena radna mjesta koja se zovu: “Glavni čuvar prirode i čuvar prirode.“

Javna ustanova za zaštitu prirode-Međimurska priroda, diljem tog Regionalnog parka Mura-Drava, postavila je brojne tipizirane drvene panoe. Na tim se panoima između ostalog mogu pronaći informacije upitnih sadržaja!  Baš vam se danas netko i sa time zamara?

U neposrednoj blizini murskih mrtvica, do sada sam na šest različitih lokacija, diljem Regionalnog parka Mura-Drava, na području Međimurske županije, otkrio divlja odlagališta otpada!

Izgleda da jedan dio mještana uz rijeku Muru, uopće nije svjestan svojih rabota te da na taj način dugoročno sami sebi a i svima nama zagađuju vlastitu pitku vodu te zagađuju i narušavaju prirodu koju je i UNESCO prepoznao!

Možda je i ona UNESCO-va povelja “Mura Drava Danube Transboundary Biosphere Reserve-Croatia” od 11. srpnja 2012. godine, “kriva“ za takvo novonastalo stanje unutar Regionalnog parka Mura-Drava, na području Međimurske županije?

Što to točno već godinama sputava tu našu “sovu ušaru“, pa da ona nikako ne progleda?

Ovako vam danas izgleda to šesto, zaostalo ilegalno odlagalište otpada!

Tekst i foto: Josip Horvat Majzek