Šetnja Rimljanki i Rimljana

U nedelju 25.7. u popodnevnim satima članovi HKUU “Sveti Martin” iz Svetog Martina na Muri organizirali su “Šetnju Rimljana i Rimljanki”.

Obučeni u rimske haljine i vojničke odore, uz prigodne rekvizite, prošetali su šetnicom Svetomartinska Mura, od Skelarske do Mlinarske kuće.

Ovom šetnjom članovi HKUU “Sveti Martin” žele popularizirati vrijednost i značaj kulturno-povjesne baštine.

Za izradu i pripremu haljina zaslužna je Kristina Šardi, predsjednica Sekcije Rimljani, koja djeluje u sklopu HKUU-e.

Takvim aktivnostima želimo probuditi interes mještana za njihovo povjesno i kulturno okruženje, a samim time i njihovo uključivanje u razne aktivnosti.

Petra Oletić, predsjednica HKUU “Sveti Martin” Sveti Martin na Muri