S VIŠE CVIJEĆA, MANJE SMEĆA!

S obzirom da smo pronašli hrpu smeća na poljskom putu između Križovca i Miklavca, voljni smo vjerovati da ljudi ne znaju kako naš MURS EKOM vrši odvoz otpada. Zbog istog razloga u nastavku se nalazi link na stranicu MURS EKOM-a s kalendarom odvoza za 2016. godinu. http://www.murs-ekom.hr/kalendar-odvoza/

image-0-02-01-e7906294a1847d61c6712dd3264ed4d75e8da66e3b6cfd3bf6f5a8316dcd5b07-V (1)

Ili kraće sa iste stranice: „Za odvoz krupnog (glomaznog) komunalnog otpada treba se prijaviti do desetog u mjesecu prije termina odvoza na telefon 040/543-314 svaki dan od 8-14 sati (pauza od 11:00 -11:30 sati). Krupni (glomazni) komunalni otpad treba pripremiti i staviti unutar dvorišta metar od ograde. Zabranjeno je ostavljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na ulici (javnoj površini), a neprijavljeni otpad neće se odvoziti.“

Smatramo da je nepotrebno prirodu koja nas okružuje izlagati smeću te budućim naraštajima kvariti čisti i svježi zrak, koji smo svi mi udisali, a oni nemaju prilike. Bitno je napomenuti kako plastičnim proizvodima treba od 100 do 1000 godina kako bi se razradila te je izuzetno štetna za okoliš. Bacanjem otpada u prirodu među kojima se nalaze različite umjetne ili poluumjetne tvorevine znači onečišćenje zraka, vode i obradivog tla koji nas okružuje.

(Martina Šoltić)

image-0-02-01-ebcfc81f4c03a9803354222efbf5aed450175aa6f78a513dbda5acc2c3549e07-V