Preventivne aktivnosti kontakt policajaca PP Prelog na “Danima šibe i ribe 2022.”

Povodom održavanja manifestacije “Dani šibe i ribe 2022.” kontakt policajci Policijske postaje Prelog uspostavili su informativni punkt policije

U nedjelju, 5. lipnja 2022. godine od 14 do 16 sati u Kotoribi na prostoru dječjeg igrališta kod Osnovne škole “Jože Horvata”, kontakt policajci Policijske postaje Prelog povodom održavanja manifestacije “Dani šibe i ribe 2022.”, uspostavili su informativni punkt policije.

Posjetitelje punkta informirali su o samozaštitnim mjerama vezanim uz kažnjiva ponašanja, dok je posebna pozornost usmjerena na mjere prevencije od provalnih krađa, koje građani mogu provoditi samostalno. Građani su ujedno informirani i educirani o pravilnom kretanju u prometu u svojstvu pješaka i vozača bicikla, s posebnim osvrtom na zakonsku obvezu nošenja reflektirajuće materije kao i zaštitne kacige.

Podršku preventivnim aktivnostima policije svojom prisutnošću na informativnom punktu dao je načelnik Općine Kotoriba, Dario Friščić.

Informativni punkt policije posjetilo je oko 50-ak građana, kojima su podijeljeni informativni letci Policijske uprave međimurske “Zajedno do veće sigurnosti”, “Pješaci sigurno u prometu” i “Biciklisti pažnja”.

(tekst i foto: PU međimurska)