Polaznici Policijske škole „Josip Jović“ na stručnoj praksi u PU međimurskoj

Stručnu praksu Polaznici će odraditi na poslovima temeljne i prometne policije

U ponedjeljak, 18. srpnja 2022. godine, voditelj Službe kriminalističke policije Danijel Mikulić sa suradnicima, srdačno je na realizaciju stručne prakse u Policijskoj upravi međimurskoj primio četvero polaznika Policijske škole „Josip Jović“, koji su upisani u Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka.

Prilikom iskazane dobrodošlice voditelj Mikulić ukazano je na važnost i odgovornost obavljanja policijskog posla.

Polaznici će stručnu praksu odraditi u Policijskoj postaji Čakovec, Policijskoj postaji Prelog i Postaji prometne policije Čakovec.

Stručna praksa predviđena je u nastavnom Planu i programu za 2021./2022. godinu, a planira provedbu stručne prakse polaznika u svim policijskim upravama, sukladno prebivalištu polaznika, a trajati će od 18. srpnja do 16. rujna 2022. godine.

Polaznici Programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka su realizirali sve nastavne sadržaje u Policijskoj školi „Josip Jović“ te osvojili neophodna znanja za rad na terenu.
Stručna praksa je za polaznike prvi susret s radom na terenu, dok će ih kroz taj proces voditi policijski službenici koji su kroz specijalistički tečaj za mentore osposobljeni za takav oblik rada.
(tekst i foto: PU međimurska)