Pogledajte promo video Grada Mursko Središće koji je nastao uz partnerstvo LAG-a Međimurski doli i bregi

Promo video Grada Mursko Središće sufinanciran je sredstvima projekta u čijoj provedbi je kao partner sudjelovao LAG Međimurski doli i bregi, a u sklopu kojeg će se izraditi i promo videa za sve općine u sastavu LAG-a.

Sam video nije dug, traje 57 sekundi, ali je su u njemu prikazane sve značajke najsjevernijeg hrvatskog grada.

(GMS)

VIDEO: