Otvara se prvi Centar za samoobranu na području Međimurja

Otvorenje prvog Centra za samoobranu na ovim prostorima održati će se u subotu 1. rujna 2018. godine s početkom u 14:00 sati u Čakovcu na adresi Franje Punčeca 2.

Centar se prostire na 150 četvornih metara i opremljen je rekvizitima potrebnim za savladavanje i učenje tehnike samoobrane ali i drugih borilačkih vještina. Centar otvara udruga Samoobrana Međimurje koja broji 25 članova, a čiji je predsjednik Ante Goleš.

Udruga djeluje godinu dana i do sada je organizirala i provela dvadesetak radionica i tečajeva samoobrane, kamp, te predavanja po školama za učenike i učenice te održala radionice za socijalne radnice MŽ, kao i za osobe treće životne dobi.

Udruga se zalaže za promicanje nenasilnog ponašanja u društvu, zaštiti žena i djece od nasilja, prevenciju obiteljskog i međuvršnjačkog nasilja, razvoj i unapređenje samoobrane kao borilačke vještine, promicanje samoobrane kao jednu od metoda samozaštite, obučavanje djece i žena samoobrani kroz treninge, podizanje svjesnosti građana o prisutnosti nasilja nad ženama i djecom, obučavanje društva kroz predavanje o štetnim posljedicama nasilja nad ženama i djecom, te promicanja humanosti i mira.

Za sve informacije možete se obratiti predsjedniku Udruge Anti Golešu na broj: 095 390 8892

(rt, foto: https://www.facebook.com/selfdefense.medjimurje/)