Osnovano VIJEĆE TRI MUDRACA grada Mursko Središće

Kako saznajemo, na tajnoj lokaciji u jednom kafiću koji se nalazi između Policijske postaje i Hrvatske Lutrije u ulici kaja se ne zove po Zrinskom, osnovano je Vijeće tri Mudraca grada Mursko Središće. Ono će se sastajati pretežno svaki dan osim vikenda za jednim od stolova lokala, pa nitko neće znati tko su oni, a na svojim sastancima raspravljati će o stanju u gradu Mursko Središće. Zaključke će dostavljati gradonačelniku i oporbi u Gradskom vijeću koja ne postoji. Hoće li se njihovi prijedlozi prihvatiti stvar je onih kojima će biti upućeni.

Pošto je Vijeće nazavisno, isključivo će ga financirati Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Sve odluke donositi će se većinom glasova, ali svaka se može poništiti ako onaj nadglasan pozove konobaricu.

Već na prvom sastanku donijete su neke odluke do kojih smo došli putem naših špijuna koji su bili za šankom, ali su sve čuli jer se Vijeće jako deralo u svojim diskusijama. Tako je osuđeno uništavanje netaknute prirode pune zaštićenih vrsta poput zmija, štakora, komaraca te unštavanje neprohodnih prirodnih biljnih izraslina kao što su ljekovite koprive i kiselice, samo zato da bi se na tom mjestu izbetonirala nekakva šetnica. Da je Vijeće u pravu dokaz je da upravo tu lokaciju svaki vikend posjećuje tisuće ljudi koji se zgražavaju ovim svojevrsnim „prirodocidom“ nad zaštićenim životinjskim vrstama i netaknutom prirodom.

Vijeće je također osudilo uništavanje legendarnog malonogometnog AFIX-ovog stadiona “San Sebastian” koji se nalazio na gmajni i bio zaštićen od strane UNESCO-a da bi se na njegovom mjestu izgradio novi gradski vrtić u kojem djecu ne uče na kakvom se povijesnom mjestu nalaze već da nemaju mame i tate nego roditelje 1 i roditelje 2.

Također je osuđeno preuzimanje igralište Rudara Šuderke od gradskih struktura koje su teren očistile od šljunka te tako samo ime učinili besmislenim. Također su izgradili betonske tribine, a prije su bile samo bine i dvobine od prirodnog materijala.

Još ćemo napomenuti da je osuđeno i preseljenje gradske uprave u zgradu Stare škole jer je time onemogućeno otvaranje Srednje škole za emigraciju. U njoj se polaznike trebalo učiti kako da nakon završetka ove ustanove emigriraju na rad u Austriju, Njemačku, Irsku, kako ishoditi sve potrebne dokumente i kako tamo izabrati posao od 3-5 tisuća eura iako im gradski tajkuni nude duplo veću plaću izraženu u kunama.

Bilo je tu još puno zanimljivih tema no to ćemo kao i one nove objavljivati u sljedećim člancima jer će nas o njima izvještavati naša tajna služba.

(izvor: Špijuni sa šanka, foto: free)