Oprezno prilikom spaljivanja korova i suhe trave

U proteklih 24 sata na području Policijske uprave međimurske evidentirana su tri požara na otvorenim prostorima. Nešto prije 14 sati uz autocestu A-4, između naselja Palinovec, Turčišće i Donji Hrašćan, došlo je do požara trave i niskog raslinja. U približno isto vrijeme izbio je požar suhe trave i niskog raslinja u Pribislavcu, u produžetku Varaždinske ulice. Gorjelo je i u Gornjem Međimurju. Oko 12 sati i 30 minuta u Železnoj Gori, prilikom spaljivanja suhe trave i korova u stražnjem dijelu dvorišta obiteljske kuće, vatra se nekontrolirano proširila na susjednu njivu i zapušteni vinograd. Na sreću u opisanim požarima nije prijetila opasnost po imovinu i ljudske živote te nije nastupila materijalna šteta. Jučerašnje požare su ugasili pripadnici JVP-e Čakovec i lokalnih dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Budući da su već započeli radovi na čišćenju poljoprivrednih i drugih površina te spaljivanju korova, suhe trave i ostalog niskog raslinja, a kako su tijekom proteklih nekoliko dana evidentirani požari na otvorenim prostorima (radi se o požarima suhe trave i raslinja na zapuštenim ili obrađenim poljoprivrednim površinama), apeliramo i pozivamo sve građane da budu posebno obazrivi prilikom spaljivanja te korištenja lako zapaljivih predmeta i tvari, a kojima bi mogli izazvati požare većih razmjera s težim posljedicama.

Upućujemo apel svim žiteljima Međimurske županije da savjesnim ponašanjem takve posljedice izbjegnu.

 

Posebno podsjećamo na sljedeće:

– spaljivanje korova i biljnog otpada potrebno je obavljati na za to predviđenim mjestima i u određeno vrijeme, sukladno odredbama Zakona o šumama i Odlukama o spaljivanju korova i biljnog otpada koju donose gradovi, općine ili županije;

– mjesto na kojem se pali vatra ili se spaljuju grane i ostali biljni otpad mora biti dovoljno udaljeno od objekata, krošanja stabala, kao i od električnih vodova i njihovih stupova da ih plamen ili prelijetanje iskri ne mogu zahvatiti;

– tlo na kojem se loži vatra ili se spaljuje granje i otpaci mora biti očišćeno od trave i drugog gorivog materijala te je mjesto spaljivanja potrebno izolirati ili na drugi način očistiti sigurnosni pojas u širini najmanje 5 metara;

– spaljivanju granja i otpadaka moraju biti nazočne osobe koje su zapalile vatru, a uz sebe trebaju imati sredstva i opremu za početno gašenje požara. Osoba koja je naložila vatru dužna ju je ugasiti i tek kad je vatra potpuno ugašena, a to se utvrđuje prebacivanjem pepela i polijeva­njem vodom, smije napustiti to mjesto;

– zabranjeno je spaljivanje korova i loženja vatre na otvorenom prostoru za vrijeme vjetra i noću;

– zabranjeno je u šumi i na udaljenosti 200 metara od šume spaljivati suhu travu, korov i druge tvari, kao i ložiti otvorenu vatru bez odobrenja pravne osobe koja gospodari šumom i šumskim zemljištem;

– ako osoba koja spaljuje korov i loži vatru na otvorenom prostoru ne može donijeti sigurnu procjenu može li tom vatrom ugroziti druge površine i objekte, dužna je obavijestiti najbližu vatrogasnu udrugu ili javnu vatrogasnu postrojbu, neposredno ili putem telefona, najmanje tri sata prije spaljivanja.

Napominjemo da temeljem Zakona o zaštiti od požara, za fizičku osobu koja izazove požar propisana je novčana kazna od 15.000 do 150.000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana. Istim je Zakonom propisano da će se osoba koja izazove požar iz nehaja, što je najčešći slučaj kod požara otvorenih prostora, kazniti za prekršaj novčanom kaznom od 2.000 do 15.000 tisuća kuna. Istim je zakonom propisana i novčana kazna u iznosu od 1000 do 15.000 kuna za prekršaj fizičke osobe koja ne prijavi nastanak požara i ne dostavi sve informacije o požaru.

Osim toga, ovakvim nepromišljenim radnjama građani mogu počiniti i kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, za koje se može izreći kazna zatvora do tri godine, ako je djelo počinjeno iz nehaja, a ako je počinjeno s namjerom, propisana je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina, ovisno o posljedicama.

Pozivamo građane da posebnu pozornost obrate na moguću pojavu izbijanja otvorene vatre u njihovoj okolini, kao i na osobe koje bi se s tim mogle dovesti u vezu te da sva saznanja o tome odmah dojave policiji na broj 192 ili Službi za hitne slučajeve 112, jer samo svojim savjesnim ponašanjem i brigom za okolinu možemo  smanjiti mogućnost izbijanja većih požara, koji bi mogli imati i tragične posljedice.

(PU međimurska, foto: ilustracija)