ODABERITE LOKACIJU NA KOJOJ ŽELITE DA POLICIJA NADZIRE BRZINU VOZILA!

U sklopu plana aktivnosti TISPOL-a (European Traffic Police Network) na području država članica Europske unije, policijski službenici  Policijske  uprave  međimurske provodit  će akciju  24-satnog pojačanog nadzora brzine, i to od 6 sati, 19. travnja do 6 sati, 20. travnja ove godine.

Ova akcija građanima omogućuje odabir lokacija na kojima bi željeli da policija nadzire brzinu kretanja motornih vozila.  Prijedlozi  lokacija  nadzora  mogu  se  dostaviti  do 10. travnja  na e-mail adresu: [email protected] . (foto rt)